Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Обавештење о закљученим уговорима


ЈН Д 1/20 храна 10 артикала

Бр. ЈН Д 1/20 03.07.2020
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

ЈН У 3/19 Кетеринг

Бр. JN U 3/19 20.11.2019
Врста поступка:
Предмет: добра

>>>

Радови на адаптацији

Бр. ЈН ГР 6/19 22.08.2019
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: грађевински радови

>>>

ЈН Д 3/19 Амбалажне картонске кутије

Бр. 11.06.2019
Врста поступка:
Предмет:

>>>

ЈН Д 1/19 Десет артикала хране за Програм народних кухиња

Бр. ЈН Д 1/19 10.06.2019
Врста поступка:
Предмет: добра

>>>

ЈН У 4/19 Осигурање лица и имовине

Бр. ЈН У 4/19 09.04.2019
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет: услуга

>>>

ЈН ГР 3/18-2 Радови на адаптацији

Бр. ЈН ГР 3/18-2 08.04.2019
Врста поступка:
Предмет: грађевински радови

>>>

Погонско моторно гориво

Бр. ЈН Д 9/18 21.05.2018
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добро

>>>

Униформе

Бр. ЈН Д 14/18 09.05.2018
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет: добра

>>>

Десктоп рачунар

Бр. ЈН Д 11/18 08.05.2018
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет: добра

>>>

Снабдевање електричном енергијом

Бр. ЈН Д 13/17 23.03.2018
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

Приколице

Бр. ЈН Д 17/17-3 04.12.2017
Врста поступка:
Предмет: добра

>>>

Пасуљ - 10 АРТИКАЛА ХРАНЕ

Бр. ЈН Д 6/17 31.10.2017
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

Хотелски смештај

Бр. У 9/17-3 19.09.2017
Врста поступка:
Предмет: услуга

>>>

Набавка техничке опреме Баошићи

Бр. Д 17/16-3 14.09.2017
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет: добра

>>>

Штампарске услуге

Бр. 10/17-17/3 06.09.2017
Врста поступка: квалификациони
Предмет: услуга

>>>

Канцеларијски материјал

Бр. Д 16/17-2 01.09.2017
Врста поступка:
Предмет: добра

>>>

АРТИКЛИ ХРАНЕ Д 19/17

Бр. Д 19/17 03.07.2017
Врста поступка: отворени
Предмет: добра

>>>