Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Обавештење о закљученим уговорима


Погонско моторно гориво

Бр. ЈН Д 9/18 21.05.2018
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добро

>>>

Униформе

Бр. ЈН Д 14/18 09.05.2018
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет: добра

>>>

Десктоп рачунар

Бр. ЈН Д 11/18 08.05.2018
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет: добра

>>>

Снабдевање електричном енергијом

Бр. ЈН Д 13/17 23.03.2018
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

Приколице

Бр. ЈН Д 17/17-3 04.12.2017
Врста поступка:
Предмет: добра

>>>

Пасуљ - 10 АРТИКАЛА ХРАНЕ

Бр. ЈН Д 6/17 31.10.2017
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

Хотелски смештај

Бр. У 9/17-3 19.09.2017
Врста поступка:
Предмет: услуга

>>>

Набавка техничке опреме Баошићи

Бр. Д 17/16-3 14.09.2017
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет: добра

>>>

Штампарске услуге

Бр. 10/17-17/3 06.09.2017
Врста поступка: квалификациони
Предмет: услуга

>>>

Канцеларијски материјал

Бр. Д 16/17-2 01.09.2017
Врста поступка:
Предмет: добра

>>>

АРТИКЛИ ХРАНЕ Д 19/17

Бр. Д 19/17 03.07.2017
Врста поступка: отворени
Предмет: добра

>>>

Кетеринг - Одлука о додели оквирног споразума

Бр. У 4/17 31.05.2017
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет: кетеринг

>>>

ХОТЕЛСКИ СМЕШТАЈ У 9/17-2

Бр. У 9/17-2 25.05.2017
Врста поступка:
Предмет: услуге

>>>

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 08/14-17/2

Бр. 08/14-17/2 25.05.2017
Врста поступка:
Предмет: добра

>>>

ТРАНСПОРТНЕ ПРИКОЛИЦЕ

Бр. Д 17/17 25.05.2017
Врста поступка:
Предмет: добра

>>>

НАБАВКА СРЕДСТАВА ХИГИЈЕНЕ БАОШИЋИ 2017

Бр. Д 5/17 25.05.2017
Врста поступка:
Предмет: добра

>>>

Набавка хране за Дечје одмаралиште 2017.

Бр. Д 4/17 25.05.2017
Врста поступка:
Предмет: добра

>>>

ШТАМПАРСКЕ УСЛУГЕ ЈН 18/14-17/3

Бр. ЈН 18/14-17/3 22.05.2017
Врста поступка:
Предмет: услуге

>>>