Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Обавештење о избору најповољније понуде


Штампарске услуге

Бр. ЈН У 10/17-18/5 06.12.2018
Врста поступка: квалификациони поступак
Предмет: услуга

>>>

Кетеринг

Бр. ЈН У 3/18 23.05.2018
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет: услуга

>>>

Десктоп рачунар

Бр. ЈН Д 11/18 23.04.2018
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет: добра

>>>

Прехрамбени артикли Баошићи

Бр. ЈН Д 4/18 11.04.2018
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

Aртикли средстава хигијене за Баошиће

Бр. ЈН Д 5/18 11.04.2018
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

Осигурање

Бр. ЈН У 5/18 23.03.2018
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет: услуга

>>>

Снабвдевање електричном енергијом

Бр. ЈН Д 13/17 05.02.2018
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

Израда товарног сандука

Бр. ЈН У 2/17 11.01.2018
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет: добро

>>>

Штампарске услуге

Бр. ЈН 10/17-17/4 19.12.2017
Врста поступка: Квалификациони поступак
Предмет: услуга

>>>

Плакете - захвалнице

Бр. Д 14/17-2 14.11.2017
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет: добра

>>>

Фотокопир апарат

Бр. ЈН Д 11/17-3/II 06.11.2017
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет: добра

>>>

Полар јакне

Бр. ЈН Д 15/17-2 25.10.2017
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет: добра

>>>

10 АРТИКАЛА ХРАНЕ

Бр. ЈН Д 6/17 05.10.2017
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

9 АРТИКАЛА СРЕДСТАВА ХИГИЈЕНЕ

Бр. ЈН Д 7/17 05.10.2017
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

КУТИЈЕ И НАЛЕПНИЦЕ

Бр. ЈН Д 8/17 05.10.2017
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

Штампарске услуге

Бр. 10/17-17/3 06.09.2017
Врста поступка: квалификациони поступак
Предмет: услуга

>>>

Опрема за едукацију

Бр. Д 17/16-3 04.09.2017
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет: добра

>>>

Канцеларијски материјал

Бр. 16/17-2 16.08.2017
Врста поступка: друга фаза квалификационог поступка
Предмет: добра

>>>