Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Обавештење о избору најповољније понуде


ЈН Ф 8/21 хотелски смештај

Бр. ЈН Ф 8/21 13.07.2021
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: услуге

>>>

ЈН Д 1/20 храна 10 артикала

Бр. ЈН Д 1/20 19.05.2020
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

ЈН Д 2/20 артикли хигијене

Бр. ЈН Д 2/20 19.05.2020
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

ЈН У 4/20 Услуге осигурања

Бр. ЈН У 4/20 Услуге осигурања 19.03.2020
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет: услуга

>>>

Набавка 10 артикала хране

Бр. ЈН Д 6/19 07.10.2019
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

Набавка 9 артикала хигијене

Бр. ЈН Д 7/19 07.10.2019
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

Радови на адаптацији

Бр. ЈН ГР 6/19 24.09.2019
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: грађевински радови

>>>

ЈН Д 1/19 Десет артикала хране за Програм народних кухиња

Бр. ЈН Д 1/19 27.05.2019
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

ЈН Д 2/19 Артикли средства хигијене за Програм породичних пакета

Бр. ЈН Д 2/19 27.05.2019
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

ЈН Д 3/19 Амбалажне картонске кутије

Бр. ЈН Д 3/19 27.05.2019
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>

ЈН У 1/19 Аутобуски превоз

Бр. ЈН У 1/19 13.05.2019
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: услуга

>>>

ЈН 16/19 Куповина два возила

Бр. ЈН 16/19 25.04.2019
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет: добра

>>>

ЈН ГР 3/18-2 Радови на адаптацији

Бр. ЈН ГР 3/18-2 21.03.2019
Врста поступка:
Предмет: гражевински радови

>>>

ЈН У 4/19 Осигурање лица и имовине

Бр. ЈН У 4/19 21.03.2019
Врста поступка:
Предмет: услуга

>>>

Штампарске услуге

Бр. ЈН У 10/17-18/5 06.12.2018
Врста поступка: квалификациони поступак
Предмет: услуга

>>>

Кетеринг

Бр. ЈН У 3/18 23.05.2018
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет: услуга

>>>

Десктоп рачунар

Бр. ЈН Д 11/18 23.04.2018
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет: добра

>>>

Прехрамбени артикли Баошићи

Бр. ЈН Д 4/18 11.04.2018
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: добра

>>>