Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Naša mreža


Podatke o svim organizacijama Crvenog krsta Srbije možete videti jednostavnim klikom na željene organizacije koje se nalaze na mapi ispod. Na mapi su označene organizacije i njihova sedišta, kao i osnovni kontakt podaci.

Ako želite krupniji prikaz, sem upotrebe znaka + u donjem levom uglu, klikom na kvadratić u gornjem levom uglu, odlazite na  google mapu. Želite li da ovu mapu podelite putem putem društvenih mreža ili elektronskom poštom, kliknite na znak za deljenje koji se nalazi do kvadratića.