Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude


JN D 1/20 hrana 10 artikala

No. JN D 1/20 19/05/2020
Procedure Type: otvoreni postupak
Subject: dobra

>>>

JN D 1/19 Deset artikala hrane za Program narodnih kuhinja

No. JN D 1/19 27/05/2019
Procedure Type: otvoreni postupak
Subject: dobra

>>>

JN D 2/19 Artikli sredstava higijene za Program porodičnih paketa

No. JN D 2/19 27/05/2019
Procedure Type: otvoreni postupak
Subject: dobra

>>>

JN D 3/19 Ambalažne kartonske kutije

No. JN D 3/19 27/05/2019
Procedure Type: otvoreni postupak
Subject: dobra

>>>

JN U 1/19 Autobuski prevoz

No. JN U 1/19 13/05/2019
Procedure Type: otvoreni postupak
Subject: usluga

>>>

JN D 16/19 Nabavka dva vozila

No. JN D 16/19 25/04/2019
Procedure Type: javna nabavka male vrednosti
Subject: dobra

>>>

JN GR 3/18-2 Radovi na adaptaciji

No. JN GR 3/18-2 21/03/2019
Procedure Type:
Subject: građevinski radovi

>>>

JN U 4/19 Osiguranje lica i imovine

No. JN U 4/19 21/03/2019
Procedure Type:
Subject: usluga

>>>

Štamparske usluge

No. JN U 10/17-18/5 06/12/2018
Procedure Type: kvalifikacioni postupak
Subject: usluga

>>>

Artikli sredstava higijene za program Porodičnih paketa

No. JN D 2/18 22/06/2018
Procedure Type:
Subject: dobra

>>>

Ketering

No. JN U 3/18 23/05/2018
Procedure Type: javna nabavka male vrednosti
Subject: usluga

>>>

Desktop računar

No. JN D 11/18 23/04/2018
Procedure Type: javna nabavka male vrednosti
Subject: dobra

>>>

Prehrambeni artikli Baošići

No. JN D 4/18 11/04/2018
Procedure Type: otvoreni postupak
Subject: dobra

>>>

Artikli sredstava higijene za Baošiće

No. JN D 5/18 11/04/2018
Procedure Type: otvoreni postupak
Subject: dobra

>>>

Osiguranje

No. JN U 5/18 23/03/2018
Procedure Type: javna nabavka male vrednosti
Subject: usluga

>>>

Štamparske usluge

No. JN 10/17-17/4 19/12/2017
Procedure Type: Kvalifikacioni postupak
Subject: usluga

>>>

Plakete - zahvalnice

No. D 14/17-2 14/11/2017
Procedure Type: javna nabavka male vrednosti
Subject: dobra

>>>

Polar jakne

No. JN D 15/17-2 25/10/2017
Procedure Type: javna nabavka male vrednosti
Subject: dobra

>>>

10 ARTIKALA HRANE

No. JN D 6/17 05/10/2017
Procedure Type: otvoreni postupak
Subject: dobra

>>>