Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Blood donorship promotion

Promocija, regrutovanje i zadržavanje davalaca krvi

У Србији је дневно потребно обезбедити 1.000 јединица крви, односно организовати акције добровољног давања крви на којима ће 1.000 људи добровољно дати крв. Давалац крви може бити свака здрава особа старости између 18 и 65 година код које се прегледом утврди да давање крви неће угрозити њу, нити особу којој би се та крв применила.

У  свакодневној комуникацији са партнерима, Институтом за трансфузију крви Србије, Заводом за трансфузију крви Војводине и Заводом за трансфузије крви Ниш као и трансфузиолошким службама, организације Црвеног крста у Србији спроводе активности на промоцији, регрутовању и задржавању давалаца крви и учествују у организацији дневно просечно 7 акција добровољног давања крви. Циљ је континуирано обезбеђивање довољних количина крви за све пацијенте у Србији којима је трансфузија крви неопходна.