Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Promocija davalaštva krvi

Promocija, regrutovanje i zadržavanje davalaca krvi

(Pravni osnov: član 7. tačka 4, član 8, član 13, 14 ,15. i 16. Zakona o Crvenom krstu Srbije, Zakon o transfuziološkoj delatnosti,član 42, član 43, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, član 18. tačka 15. i član 123. tačka 6.)

U Srbiji je dnevno potrebno obezbediti 1.000 jedinica krvi, odnosno organizovati akcije dobrovoljnog davanja krvi na kojima će 1.000 ljudi dobrovoljno dati krv. Davalac krvi može biti svaka zdrava osoba starosti između 18 i 65 godina kod koje se pregledom utvrdi da davanje krvi neće ugroziti nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

U svakodnevnoj komunikaciji sa partnerima, Institutom za transfuziju krvi Srbije, Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine i Zavodom za transfuzije krvi Niš kao i transfuziološkim službama, organizacije Crvenog krsta u Srbiji sprovode aktivnosti na promociji, regrutovanju i zadržavanju davalaca krvi i učestvuju u organizaciji dnevno prosečno 7 akcija dobrovoljnog davanja krvi. Cilj je kontinuirano obezbeđivanje dovoljnih količina krvi za sve pacijente u Srbiji kojima je transfuzija krvi neophodna.