Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude


RAČUNARSKA OPREMA D 11/17-2

Br. D 11/17-2 21.04.2017
Vrsta postupka:
Predmet: dobra

>>>

AUTOBUSKI PREVOZ - BAOŠIĆI 2017

Br. U 1/17 18.04.2017
Vrsta postupka:
Predmet: usluga

>>>

UNIFORME D 15/17

Br. D 15/17 18.04.2017
Vrsta postupka:
Predmet: dobra

>>>

ARTIKLI HRANE

Br. F 4/17 12.04.2017
Vrsta postupka:
Predmet: dobra

>>>

ŠTAMPARSKE USLUGE 3

Br. JN 18/14-17/2 04.04.2017
Vrsta postupka:
Predmet: usluga

>>>

OSIGURANJE

Br. U 5/17 31.03.2017
Vrsta postupka:
Predmet: usluga

>>>

Oprema za letnju školu

Br. D 17/16-2 24.02.2017
Vrsta postupka: otvoreni
Predmet: dobra

>>>

Hotelski smeštaj

Br. U 9/17 24.02.2017
Vrsta postupka:
Predmet: usluga

>>>

Kancelarijski materijal

Br. JN 08/14-16/3 07.02.2017
Vrsta postupka: Druga faza kvalifikacioni postupak
Predmet: dobra

>>>

električna enregija

Br. JN D 13/16 07.02.2017
Vrsta postupka:
Predmet: dobra

>>>