Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Obaveštenje o zaključenim ugovorima


ARTIKLI HRANE D 19/17

Br. D 19/17 03.07.2017
Vrsta postupka: otvoreni
Predmet: dobra

>>>

Ketering - Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

Br. U 4/17 31.05.2017
Vrsta postupka: javna nabavka male vrednosti
Predmet: ketering

>>>

HOTELSKI SMEŠTAJ U 9/17-2

Br. U 9/17-2 25.05.2017
Vrsta postupka:
Predmet: usluge

>>>

KANCELARIJSKI MATERIJAL 08/14-17/2

Br. 08/14-17/2 25.05.2017
Vrsta postupka:
Predmet: usluge

>>>

TRANSPORTNE PRIKOLICE

Br. D 17/17 25.05.2017
Vrsta postupka:
Predmet: dobra

>>>

NABAVKA SREDSTAVA HIGIJENE BAOŠIĆI 2017

Br. D 5/17 25.05.2017
Vrsta postupka:
Predmet: dobra

>>>

Nabavka hrane za Dečje odmaralište 2017.

Br. D 4/17 25.05.2017
Vrsta postupka:
Predmet: dobra

>>>

ŠTAMPARSKE USLUGE 18/14-17/3

Br. JN 18/14-17/3 22.05.2017
Vrsta postupka:
Predmet: usluge

>>>

GORIVO

Br. D 9/17 16.05.2017
Vrsta postupka:
Predmet: dobra

>>>

RAČUNARSKA OPREMA D 11/17-2

Br. D 11/17-2 09.05.2017
Vrsta postupka:
Predmet: dobra

>>>

OSIGURANJE U 5/17

Br. 5/17 04.05.2017
Vrsta postupka:
Predmet: usluge

>>>

ŠTAMPARSKE USLUGE 18/14-17/2

Br. 18/14-17/2 04.05.2017
Vrsta postupka:
Predmet: usluge

>>>

UNIFORME D 15/17

Br. D 15/17 04.05.2017
Vrsta postupka:
Predmet: dobra

>>>

PREVOZ DECE U 1/17

Br. U 1/17 04.05.2017
Vrsta postupka:
Predmet: usluga

>>>

Računarska oprema D 11/17

Br. D 11/17 10.04.2017
Vrsta postupka:
Predmet: dobra

>>>

KUHINJSKA OPREMA I PRIBOR

Br. D 19/16-3 07.04.2017
Vrsta postupka:
Predmet: dobra

>>>

ŠTAMPARSKE USLUGE

Br. JN 18/14-17/1 27.03.2017
Vrsta postupka:
Predmet: usluge

>>>

NABAVKA HRANE

Br. Д 1/16-3 14.03.2017
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: dobra

>>>

Kancelarijski materijal, partije 1, 3 i 4

Br. 8/14-16/3 01.03.2017
Vrsta postupka:
Predmet: dobra

“GRAFOPAPIR” d.o.o. sa sedištem u Zemunu, ul. Konstantina Jovanovića br. 6-8 >>>

partija 2

Br. 18/14 - 16/3 22.02.2017
Vrsta postupka:
Predmet: dobra

>>>