Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA


10.12.2018

Pozivamo Vas na otvaranje Međunarodne konferencije „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba na Zapadnom Balkanu“ koju organizuje Crveni krst Srbije u utorak, 11. decembra 2018. godine, sa početkom u 10 časova. Otvaranje Konferencije će se održati u sedištu Crvenog krsta Srbije, Beograd, Simina 19, u Svečanoj sali na prvom spratu.

Konferencija će se odvijati 11. i 12. decembra sa ciljem da zaokruži trogodišnju implementaciju projekta koji je koordinirao Crveni krst Srbije u pet država Zapadnog Balkana a realizovan uz podršku Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta.

Na otvaranju Konferencije učesnicima će se obratiti prof. dr Dragan Radovanović, predsednik Crvenog krsta Srbije, g-đa Brankica Janković, poverenik za zaštitu ravnopravnosti, g. Nicolas Bizel, šef sektora operacija - Delegacija Evropske unije u Beogradu i g-đa Sabine Kroissenbrunner, zamenica šefa misije Austrijske ambasade u Beogradu.

Tokom Konferencije obratiće se i g-đa Erika Winkler, predstavnica Federalnog ministarstva za rad, socijalna pitanja, zdravlje i zaštitu potrošača Republike Austrije, g. Aleš Kenda, sekretar Ministarstva za rad, porodicu, socijlna pitanja i jednake mogućnosti Republike Slovenije, g-đa Verity McGivern i g-đa Bridget Sleap, ekspertkinje najveće organizacije koja se na globalnom nivou bavi zagovaranjem za HelpAge International, g. Milan Marković iz Tima za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Srbiji kao i predstavnici partnera u projektu.

Trogodišnji projekat „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ započet je 1. februara 2016. godine kao odgovor društava na Balkanu na demografsko starenje, a sa ciljem da se kapacitet civilnog sektora ojača kako bi se pružila podrška starijim osobama za bolje socijalno uključivanje i učestvovanje u kreiranju javnih politika od značaja za njihov položaj.

Projekat je sprovođen u Srbiji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji a aktivnosti su uključivale ojačanje mreža organizacija civilnog društva kako bi se osnažio njihov zagovarački kapacitet i strateški planovi, istraživanja socijalne uključenosti starijih u svih pet država, javne kampanje zasnovane na prikupljenim podacima kojima je podržana ideja o boljem uključivanju starijih u društvene tokove i odlučivanje, obuke starijih u zajednicama na temu ljudskih prava i pristupanja njihovim zagarantovanim pravima, kao i podrška lokalnim organizacijama civilnog društva u inicijativama za uključivanje starijih u zajednici.

Na Konferenciji će biti predstavljena dostignuća u projektu, sprovedena su istraživanja o položaju starijih osoba u svim državama, realizovan je 61 mini projekat koji su pokazali značaj malih inicijativa na lokalnom nivou. Tokom projekta realizovano je preko 750 sastanaka sa donosiocima odluka, edukovano preko 5.000 starijih žena i muškaraca na temu ljudskih prava.

U radu na Konferenciji će biti najavljena publikacija u kojoj će biti predstavljene dobre prakse i zagovarački uspesi sakupljeni kroz implementaciju projekta i lokalnih inicijativa socijalnog uključivanja starijih.

Drugog dana konferencije - 12. decembra, Crveni krst Srbije zajedno sa HelpAge International prikazaće podatke iz najnovijeg istraživanja “Trendovi u zdravlju i starenju”. Radi se o pilot istraživanju, koje će u isto vreme biti prikazano u svim državama u kojima se sprovelo istraživanje. Kako populacija stari struktura bolesti u Srbiji se menja. Nezarazne bolesti su vodecći uzrok smrti i odgovorne su za preko 90 posto svih smrtnih ishoda među muškarcima i ženama starosti od 50 do 69 godina i 70 i više godina. Rasprostranjenost glavnih depresivnih poremećaja se povećava kod starijih muškaraca, ali su stope i dalje više kod starijih žena.