Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Psihološka prva pomoć i psihosocijalna podrška u kompleksnim krizama


06.12.2018

Crveni krst Srbije u okviru projekta Psihološka prva pomoć i psihosocijalna podrška u kompleksnim krizama od 7. do 9. decembra 2018. godine organizuje edukaciju za tim lidere koji su angažovani u pripremama za delovanje u nesrećama. Radi se o regionalnoj edukaciji na kojoj će učestvovati zaposleni i volonteri iz Crvenog krsta Srbije, Hrvatskog Crvenog krsta, Makedonskog Crvenog krsta i Slovenačkog Crvenog krsta. Tokom tri dana edukacije teme će biti psihološka prva pomoć, pomoć pomagačima i kako organizovati spontane volontere, a cilj je jačanje kapaciteta tim lidera za što bolju koordinaciju i pripremu psihosocijalnih aktivnosti u situacijama pripreme za nesreću. Materijal za edukaciju izradio je Univerzitet iz Insbruka, a trening drže eksperti iz Crvenog krsta Srbije.

Projekat Psihološka prva pomoć i psihosocijalna podrška u kompleksnim krizama koordinira Austrijski Crveni krst a uz podršku Evropske unije, a u njemu učestvuje i Italijanski Crveni krst.