Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Svetski AIDS dan – 1. decembar


30.11.2018

Svetski AIDS dan okuplja ljude širom sveta sa ciljem usmeravanja pažnje na HIV pandemiju.

Ovogodišnja kampanja u Republici Srbiji se realizuje pod sloganom „SAZNAJ SVOJ STATUS”.

Povodom obeležavanja Svetskog AIDS dana, organizacije Crvenog krsta u gradovima i opštinama organizovaće i realizovati više različitih aktivnosti: obuke, edukacije, prezentacije edukativnog filma Crvenog krsta Srbije, tribine, ulične manifestacije, anketiranje sugrađana, i druge aktivnosti u skladu sa potrebama lokalne sredine i planovima partnerskih organizacija.

Za ove aktivnosti kao i za tribine i tematske žurke koje jedan broj organizacija Crvenog krsta planira da organizuje i ovog 1. decembra od velikog značaja će biti film Crvenog krsta Srbije „Dečko koji se stideo” https://www.youtube.com/watch?v=VYJwOIFweEk

Ovaj film koji je nastao kao rezultat izuzetnog angažovanja Crvenog krsta Palilula u navedenoj oblasti, predstavlja dobar uvod u sve obuke, edukacije, tribine i tematske žurke koje će biti organizovane povodom obeležavanja Svetskog AIDS dana.

Procene UNAIDS-a ukazuju da je u svetu krajem 2017. god. skoro 37 miliona osoba živelo sa HIV-om.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” od početka epidemije, 1985. godine, pa zaključno sa 26. novembrom 2018. godine, u Republici Srbiji je registrovano 3797 osoba inficiranih HIV-om, od kojih su 1943 osobe obolele od AIDS-a, dok je 1122 osoba umrlo od AIDS-a, a još 113 osoba inficiranih HIV-om je umrlo od bolesti ili stanja koja nisu povezana sa HIV infekcijom. Prema zvanično dostupnim podacima u Srbiji trenutno živi 2562 osobe inficirane HIV-om, a procenjuje se da u našoj zemlji još oko 500 do 1000 osoba ne zna da je inficirano HIV-om.

U periodu januar–novembar 2018. godine novodijagnostikovano je 130 osoba inficiranih HIV-om, što je više nego u istom periodu prošle godine (105 osoba). U istom periodu kod 41 osobe je novodijagnostikovan AIDS (sida), dok je 12 osoba umrlo od  AIDS-a.

Od 130 novootkrivenih osoba inficiranih HIV-om u periodu od januara do novembra 2018. godine, 56 osoba je iz Beograda, 40 iz Vojvodine, a trećina je iz ostalih okruga centralne Srbije (34 osobe). Registrovano je 12 puta više muškaraca u odnosu na žene (120 muškaraca prema 10 žena). Većina novootkrivenih HIV pozitivnih osoba je uzrasta 20–49 godina. U odnosu na način transmisije, kod 116 osoba HIV je prenešen seksualnim odnosom bez kondoma.

Od 41 prijavljene novoregistrovane osobe obolele od AIDS-a u periodu januar–novembar 2018. godine, 36 osoba je muškog pola, dok je 5 osoba ženskog pola. Od ukupno registrovanih 12 osoba umrlih od AIDS-a u periodu januar–novembar 2018. godine, 4 osobe su iz Beograda, 5 osoba je sa teritorije Vojvodine, a tri umrle osobe su sa teritorije Braničevskog, Kolubarskog i Zlatiborskog okruga. Značajno je više muškaraca registrovano među osobama umrlim od AIDS-a u posmatranom periodu (9 muškaraca). Sve osobe umrle od AIDS-a bile su uzrasta 30 do 59 godina,

Znajući da HIV infekcija može dugi niz godina proticati bez ikakvih znakova i simptoma, jedini način da se otkrije HIV infekcija je da se osoba koja je imala neki rizik testira na HIV. Svako testiranje na HIV treba da bude dobrovoljno, poverljivo i besplatno.