Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Tribina „Međunarodno humanitarno pravo - Savremeni izazovi“


05.12.2018

Prof. dr Dragan Radovanović, predsednik Crvenog krsta Srbije otvorio je tribinu „Međunarodno humanitarno pravo - Savremeni izazovi“, koju je Crveni krst Srbije organizovao 4. decembra 2018. godine. 

Kao panelisti na tribini su učestvovali Ambasador Branimir Filipović, Pomoćnik ministra za bezbednosnu politiku u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije govorio je o bezbednosnoj politici, pitanjima razoružanja, neproliferacije i kontrole naoružanja;

Ambasador Slavoljub Carić, Načelnik Odeljenja za međunarodno pravne poslove u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije govorio je o međunarodnim aspektima humanitarnog prava; Prof. Dr Vanja Rokvić, Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu, svoje izlaganje posvetila savremenim oružanim sukobima, sistemima naoružanja  i bezbednosnim izazovima; Major Docent Dr Negovan Ivanković, predstavio je tehničke aspekte nuklearnog oružja.

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu,  Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu,  Vojne akademije Univerziteta Odbrane, Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Fakulteta za poslovne studije i pravo u Beogradu, Fakulteta bezbednosti, Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Državnog univerziteta u Novom Pazaru i kao posebni gosti predstavnici Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, aktivno su učestvovali, postavljali pitanja i razmenjivali ideje i stavove  sa panelistima.

Ova tribina je bila deo istoimenog dvodnevnog Seminara koji je doprineo da se studenti  bliže upoznaju sa  aktivnostima Crvenog krsta Srbije, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, razmene ideje i iskustva sa stručnjacima u oblasti međunarodnog humanitarnog prava i oficirima Vojske Srbije.