Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Активности здравог старења


03.08.2022

Црвени крст Србије је у складу са Декадом здравог старења 2020-2030 од маја месеца 2022. године отпочео активности здравог старења које треба да унапреде квалитет живота старијих особа и особа са инвалидитетом. Ове активности реализују се у Црвеном крсту Ниша, Црвеном крсту Суботице, Црвеном крсту Крагујевца и Црвеном крсту Чукарице, а национална организација особа са инвалидитетом (НООИС) спроводи своје активности у Београду у оквиру истог пројекта. Укупно 100 старијих особа и особа са инвалидитетом укључило се у ове активности и постоји велико интересовање за проширење броја учесника. Циљ ових вођених сусрета је унапређење физичког и менталног здравља, развијање отпорности и суочавања са стресом, али и превенција усамљености.

У психосоцијалним групама тренутно учествују корисници узраста од 51 до 89 година, који имају прилику да упознају своје вршњаке, размењују искуства, дискутују о различитим темама попут злостављања у старијем животном добу, али и вежбају заједно како би унапредили физичко здравље и кондицију.

Активности здравог старења су део компоненте која се односи на психосоцијалну подршку телефоном, сада прерасле у активности лицем у лице, а која је део пројекта Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током КОВИД-19 и будућих криза“, пројекта који финансирају Европска унија и Аустријска агенција за развој.