Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Банка мотива, промоција пројекта


11.07.2018

У уторак, 10. јула 2018. године је у београдском Медија центру одржана промоција пројекта „Банка мотива“. Овај пројекат спроводи организација Кластер за ревитализацију старих заната Re: Crafts, као део регионалног пројекта „Иницијатива за социјално укључивање старијих особа“ којим у пет држава региона координира Црвени крст Србије а уз подршку Европске уније, Аустријске развојне агенције и Аустријског Црвеног крста.

На промоцији која је одржана у форми конференције за медије Директорка кластера Re: Crafts, Весна Русић је говорила о значају успешне имплементације пројеката међугенерацијске сарадње, указујући на међугенерацијске компоненте пројекта „Банка мотива“. Игор Тодоровић, модни дизајнер и члан Савета за креативне индустрије Владе Републике Србије је говорио о значају рибрендинга за очување културне баштине. У свом излагању он је истакао да је у  новомиленијумском контексту наш живот све више везан за технологију, информатику и роботику, па је потребно, а и наша је етичка обавеза, да велико занатско културно и уметничко наслеђе које имамо на овим просторима на прави начин сачувамо и усмеримо у правцу онога што су по светским истраживањима, најновије смернице за у будућности тражена и цењена занимања, а то је ручни рад, посвећење и иновација.

Наташа Тодоровић, стручна сарадница Црвеног крста Србије је говорила о пројекту „Банка мотива“ истичући да је он добар на неколико нивоа. Први ниво је лични ниво старијих жена укључених у пројекат. Истраживања показују да креативно ангажовање побољшава физичко здравље као и да је значајно за ментално здравље јер смањује усамљеност и депресивност. На другим нивоима, креативно ангажовање овог типа је значајно и са становишта међугенерацијске солидарности, оно јача породичне везе кроз трансфер знања између генерација. Такође је битно и у погледу веће социјалне укључености јер креативним ангажовањем ове жене се укључују и у друге друштвене токове. Додатно, ово је значајно и јер подржава целоживотно учење и показује да не само формално већ и неформално образовање има велики потенцијал за јачање појединца, породице и заједнице. Не мање важно, овај пројекат је важан са становишта очувања културне баштине и старих заната, поготово јер је 2018. Европска година културног наслеђа. Такође, важно је видети да културна баштина може да буде искоришћена за модерни дизајн. На крају, овај пројекат је још једном показао да се креативност не смањује са годинама. Сетимо се да је Бенџамин Френклин открио бифокална сочива у 78. години, Верди је оперу Фалстаф компоновао у својој 80. години,а Френк Лојд Рајт је завршио пројектовање музеја Гугенхајм у својој 92. години. Па према томе креативност кроз овај пројекат представља нашу борбу против дискриминације, предрасуда и стереотипа према старијим особама, пре свега према старијим женама, да су оне терет за породицу и друштво, показујући да је њихов допринос и видљив и мерљив.

Жељка Ћирић Јаковљевић, Директорка маркетинга и Корпоративне комуникације Еуробанк Србија је говорила о односу корпоративног сектора према културној баштини. Гордана Лазаревић, консултант, је говорила о значају постојања фондова Европске уније уз помоћ којих се могу осмислити нови бизнис модели везани за културну баштину. Загорка Анђелковић из MVC је затворила промоцију говорећи о пројекту Колективно становање.