Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Блог пост на сајту HelpAge International о TASIOP пројекту и мрежама цивилног друштва


13.06.2018

Организација HelpAge International објавила је на свом сајту чланак Наташе Тодоровић, стручне сараднице Црвеног крста Србије, о пројекту “Иницијатива за социјално укључивање старијих особа” (TASIOP). Текст говори о формирању, ширењу и јачању мрежа организација цивилног друштва за јавно заговарање којим се унапређује квалитет живота и положај старијих у друштву. Она пише о утицању на јавне политике, давању подршке малим локалним иницијативама које се баве социјалном инклузијом старијих и  њиховим локалним заговарањем, као и о сталном напору да се повежу глобални, регионални, национални и локални ниво у борби за промовисање позитивне слике о старењу и старијима и њихову већу социјалну укључености. Чланак се може прочитати овде:

http://www.helpage.org/blogs/natasa-todorovic-15078/how-our-network-is-making-the-western-balkans-more-inclusive-for-older-people-1068/