Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Генерална скупштина Европске федерације за спасавање на води (ILSE - International Life Saving Federation for Europe)


16.03.2021

Генерална скупштина Европске федерације за спасавање на води (ILSE International Life Saving Federation for Europe) одржана је 13. марта 2021. године.

На Генералној скупштини делегати из 38 европских земаља иазабрали су представнике за мандатни период од 2021. до 2026. године. Током Скупштине и заседања новог Одбора директора ILSE представници Црвеног крста Србије су изабрани за рад у следећим телима:

  • проф. др Сања Мазић, Председница комисије за спасиластво на водама и планинама и Председница Одбора Савеза Надлежног националног гранског спортског савеза за лифесавинг Црвеног крста Србије, изабрана је за члана Одбора директора ILSE и медицинског саветника;
  • Сенди Жолт, члан комисије за спасилаштво на водама и планинама и Председник збора спортских стручњака и стручњака у спорту, изабран је за члана Комисије ILSE за спасавање на води;
  • Ранко Демировић, координатор за припреме и одговор на несреће, спасилаштво на води и планинама Црвеног крста Србије, изабран је за члана Комисије ILSE за менаџмент и администрацију.

Представници Црвеног крста Србије у наредних 5 година учествоваће у развоју, стандардизацији и раду Европске федерације за спасиластво на води (lifesaving) што ће допринети преношењу искуства из других европских земаља, стандардизацији и унапређењу LIFESAVING спортске гране са европским и светским правилима.

За председника ILSE реизабран је dr Detlev Mohr (Немачка), а за генералног секретара Joachim Kellermeier (Немачка).