Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Делегација старијих у посети Министарки без портфеља одговорној за демографију и популациону политику


11.10.2018

Поводом двадесетосмогодишњице обележавања 1. октобра Међународног дана старијих особа, делегација старијих особа, и представника Црвеног крста Србије посетила је 8. октобра 2018. године Министарку без портфеља одговорну за демографију и популациону политику, проф. др Славицу Ђукић Дејановић. Посета је пре свега била део традиционалне глобалне кампање ADA „Старење захтева деовање“ у оквиру које старије особе широм света посећују доносиоце одлука. Сврха посете је да старије особе у разговору са доносиоцима одлука истакну неке од проблема са којима се старије жене и мушкарци у Србији суочавају и да покушају да предложе решења, а са друге стране да представе примере добре праксе и доприноса који старији имају у друштву. Ова кампања се у више од шездесет држава света реализује у координацији организације HelpAge International већ десет година. Ове године тема кампање је „Промовишимо старије особе шампионе људских права”, а у подсећању да је пре седамдесет година усвојена Универзална декларација о људским правима и да је неопходно промовисање пуног и једнаког уживања свих људских права и основних слобода старијих особа.

У делегацији старијих била је Мирослава Матић волонтерка Црвеног крста Крагујевац која је говорила о свом учествовању на глобалном обележавање 1. октобра Међународног дана старијих у Уједињеним нацијама у Њујорку, шта је то што старији предлажу како би се обезбедио квалитет живота старијих. Даница Шмиц волонтер Црвеног крста Савски венац предложила је веће учествовање Србије у раду Отворене радне групе за старење. Василије Белобрковић из Покрета за треће доба истакао је значај Олимпијаде спорта, културе и здрваља и да она представља пример добре праксе у региону и Европи. Министарка сматра да су неки од предлога које су старији дали јако добри и да могу да се изнесу на седницама Савета Владе за међугенерацијску солидарност и Савета Владе за питања старења и старости.

Посете је била и део кампање „Равноправно старење“. Ово је глобална кампања мреже Age Platform Europe која траје 70 дана – у обележавању 70 година од усвајања Универзалне декларације о људским правима – од 1. октобра до 10. децембра и усмерена је на борбу против ејџизма. Како је у другој недељи октобра тема кампање ејџизам и родна равноправност, током посете је дискутовано о овим питањима.