Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

ДИГИТАЛНА УКЉУЧЕНОСТ СТАРИЈИХ - ФОКУС ГРУПЕ


09.08.2019

У оквиру пројекта Приступ дигиталним информативним технологијама који спроводи Црвени крст Србије у сарадњи са Институтом за друштвене науке, а који подржава Популациони фонд Уједињених нација (УНФПА) одржане су две фокус групе. Једна је била организована у просторијама Волонтерског сервиса Звездара у Београду, а друга у просторијама Добротворне фондације Српске православне цркве Човекољубље у Крагујевцу. Циљеви фокус група били су:

  • Идентификовати шта је старијима познато од е-услуга
  • Утврдити које е-услуге користе, а које не и зашто
  • Именовати су најчешће препреке у коришћењу
  • Дати препоруке за унапређење коришћења

Фокус групе су квалитативни део квантитативног истраживања које је спроведено у 39 општина у Републици Србији.