Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Донација компаније Бајерсдорф за помоћ старијима током епидемије COVID-19


29.05.2020

Како је епидемија вируса корона COVID-19 у посебно тежак положај ставила старије особе у Србији – због већег ризика од оболевања, али и теже изолације којој су изложени а која има и јаке ефекте на психолошку стабилност и ментално здравље – тако је и компанија Бајерсдорф д.о.о. у Србији контактирала Црвени крст Србије са жељом да помогне својом донацијом.

У дискусији са Црвеним крстом Србије договорено је да се донација од 15.000 евра употреби за куповину и дистрибуирање пакета помоћи у храни и хигијенским средствима за старије особе којима је ова врста помоћи потребна, а да се дистрибуција изврши путем мреже ХуманаС. Мрежа ХуманаС којом координира Црвени крст Србије окупља организације цивилног друштва које раде заједно са старијима и у њихово име на јавном заговарању и промени јавних политика у циљу побољшања квалитета живота старијих. Но, у току епидемије, велики део активности чланица мреже усмерен је на обезбеђивање најосновније помоћи најугроженијим старијим особама како би се сачувало њихово физичко и ментално здравље. Набавка и дистрибуција пакета хране и хигијенских средстава биће од велике помоћи управо онима којима изолација најтеже пада и који немају могућнопст да се ослоне на породицу или комшије за потребе набавке али и социјализације. Због овога мрежа ХуманаС и Црвени крст Србије изражавају велику захвалност компанији Бајерсдорф д.о.о. на разумевању потреба и пруженој помоћи.