Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

ДОНАЦИЈА ШКОЛСКИХ КОМПЛЕТА ЦРВЕНОМ КРСТУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


26.07.2019

Црвени крст Новог Сада je 25. јула 2019. године, у Бијељини, уручио донацију Црвеном крсту Републике Српске добијену од стране Владе АП Војводине - Покрајинског секретаријата за високо образовање и научно-истраживачку делатност. Хуманитарна пошиљка која је додељена Црвеном крсту Републике Српске била је следеће садржине: школске торбе 250 комада и школски прибор 250 комплета, процењене вредности 1.017.697,50 РСД и намењена је социјално угроженој деци.

Примопредији пошиљке присуствовали су Ђоко Михајловић, генерални секретар Црвеног крста Републике Српске и Драган Лазић, секретар Црвеног крста Новог Сада.