Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Друга седница Савета за унапређење међугенерацијске сарадње и солидарности


09.11.2018

У среду 31. октобра одржана је друга седница Савета за унапређење међугенерацијске сарадње и солидарности. Члан овог Савета је и стручни сарадник Црвеног крста Србије Наташа Тодоровић. За други састанак Црвени крст Србије имао је задатак да да предлог једнообразног обрасца за извештавање о пројектима и програмима међугенерацијске солидарности који ће омогућити успостављње базе података, координацију и праћење реализације пројеката, али такође ће дати могућност да се прикупе примери добре праксе.

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику која координира овим Саветом проф. др Славица Ђукић Дејановић је присутне известила о активностима које су спроведене током 1. октобра Међународног дана старијих и о активностима током дечије недеље која је била током прве недеље октобра. Најављена је и израда сајта Савета, као и значај израде препорука јединицама локалне самоуправе за развијање и унапређање међугенерацијске солидарности.

Божидар Дакић директор Републичког завода за социјалну заштиту информисао је чланове Савета о услугама социјалне заштите за децу, младе и одрасле. На састанку је договорено покретање иницијативе код надлежних министарстава о успостављању општег и здравственог образовања на што ранијем узрасту, као и увођење у одговарајуће наставне програме садржаје који се односе на међугенерацијску солидарност.

Представница Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање је свим члановима савета поделила публикацију ”Година међугенерацијске сарадње и солидарности” у којој су приказани резултати Анкете о међугенерацијској солидарности.