Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Други партнерски састанак у оквиру пројекта “Иновативне услуге у локалној заједници”


23.09.2021

У Бечу 13. и 14. септембра 2021. године одржан је састанак партнера у оквиру пројекта “Иновативне услуге у ликалној заједници” из Аустрије, Србије и Црне Горе. Циљ састанка био је информисање о реализацији пројекта до сада, планирање будућих активности и размена искустава. Из Србије састанку су присуствовали представници Црвеног крста Србије и Републичког завода за социјалну заштиту.

Црвени крст Србије презентовао је резултате истраживања о услугама намењеним старијима у Сомбору и Пироту, представљен је и концепт и активности које ће се спроводити у будућем дневном центру, као и план активности за неформалне неговатеље. За едукацију неформалних неговатеља у Србији и Црној Гори биће задужени стручни сарадници Црвеног крста Србије Наташа Тодоровић и др Милутин Врачевић.

Пројекат “Иновативне услуге за старије у локалним заједницама (I-CCC)” је подржан од стране Европске уније и Аустријске развојне агенције.