Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Евалуација пројекта „Иницијатива за социјално укључивање старијих особа“


16.07.2019

Након 40 месеци успешне реализације пројекат „Иницијатива за социјално укључивање старијих особа“ је завршен крајем маја ове године. У складу са уговором са Европском унијом, у току је екстерна евалуација пројекта која треба да оцени његову успешност али и забележи научене лекције и препоруке за будуће сличне активности. Након обиласка партнера у региону, евалуаторка г-ђа Јелена Мирковић је сада у Србији и у понедељак 15. јула је у Београду у оквиру евалуације одржала фокус групу са чланицама мреже ХуманаС.

Пројекат „Иницијатива за социјално укључивање старијих особа“ помогнут је од стране Европска уније, Аустријске развојне агенције и Аустријског Црвеног крста.