Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Европски дан против трговине људима


18.10.2023

На данашњи дан када се обележава Европски дан против трговине људима, Црвени крст Србије жели да скрене пажњу јавности да жртва може бити свако, да су некада недовољно јасни сигнали који могу да нас увуку у ланац трговине људима и да је уз сексуално искоришћавање, радна експлоатација један од облика трговине људима који је неопходно издвојити и упозорити све који су у потреби за послом и зарадом, а без довољно знања о условима запошљавања да обрате пажњу на конкурсе, фирме којима шаљу своје биографије, информације које дају и код кога одлазе на разговор.

У нашој земљи као најрањивијe групе препознају се девојчице и жене млађе узрасне доби.

Основни и најважнији начин деловања Црвеног крста јесте превенција у настојању да се спречи увлачење људи у ланац трговине људима. То подразумева едукацију појединаца и група да препознају проблем, његове појавне облике и разнолике начине увлачења људи у ланац трговине људима.

Уз то, програм едукације је усмерен на развијање вештина, способности и умећа за супротстављање тој појави и начина адекватног реаговања у циљу заштите особа у ризику.

Имајући тај циљ пред собом, у петак 20. октобра одржаћемо једну у низу обука за студенте релевантних факултета који ће у свом будућем раду бити у ситуацији да одговоре на изазов овог проблема. Овога пута то ће бити студенти Факултета политичких наука. Њих 50 ће у Црвеном крсту Србије у петак у 15:00 часова  бити едуковани о трговини људима, потреби благовремене идентификације особа у ризику у циљу сензибилизације за свој будући рад.

Годишње, Црвени крст Србије, информативним радионицама и предавањима, обухвати 30.000 деце и младих пружајући им основне информације о потреби заштите и мерама опреза од трговине људима.

Трговина људима као облик модерног ропства је злоупотреба људских бића и повреда њихових основних људских права ради стицања материјалних користи. Жртве трговине људима су особе које су у друштву најрањивије. Готово по правилу потичу из средина у којима су њихова права, и пре укључивања у ланац трговине људима, била угрожена сиромаштвом и нефункционалном породицом.

Општа неиформисаност о постојању проблема, његовој сложености, ризику, опасности и последицама које собом носи чини да потенцијалне жртве лакше бивају манипулисане као и да изостаје адекватан одговор друштва у циљу њихове заштите.

Чињеница да свако може бити угрожен, али да сви можемо учинити корак ка смањењу и елиминисању овог друштвеног зла, водиља је у раду сарадника и волонтера Црвеног крста широм Србије.