Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Експертски састанак у оквиру међународног пројекта Оснаживање старијих жена: Превенција насиља кроз промену социјалних норми у Србији и Аустрији (EmPreV)


25.09.2020

У оквиру пројекта „Оснаживање старијих жена: Превенција насиља кроз промену социјалних норми у Србији и Аустрији (EmPreV)“ у среду 23. септембра 2020. године је симултано у Аустрији и Србији одржан експертски састанак, са учесницима из обе државе који су комуницирали онлајн.

Састанак је део пројекта који Црвени крст Србије већ годину дана спроводи у партнерству са Аустријским Црвеним крстом и аустријским Институтом за изучавање конфликта, уз подршку Европске уније и Аустријске агенције за развој, а говорници на скупу су били експерти из Црвеног крста Србије, Аустријског Црвеног крста, Института за изучавање конфликта, Медицинског факултета и Филозофског Универзитета у Београду. Поред њих, састанку су, делом онлајн, а  делом у салама Аустријског Црвеног крста и Црвеног крста Србије присуствовали представници Популационог фонда Уједињених нација (UNFPA), Медицинског факултета Универзитета у Београду, Коморе социјалних радника Републике Србије, Бечке опште болнице и Универзитета у Бечу.

Након поздравних говора Генералних секретара Аустријског Црвеног крста и Црвеног крста Србије, Michaela Opriesniga и Љубомира Миладиновића, Cornelia Zwicker из Аустријског Црвеног крста је учесницима скупа представила пројекат и његова достигнућа у првих годину дана. Susan Somers из Међународне мреже за превенцију насиља над старијима је послала снимљену поруку која је емитована на почетку састанка и у којој је представљен контекст насиља над старијима и посебно старијим женама на глобалном нивоу.

Проф. др Марија Бабовић из групе за развојну иницијативу SeConS представила је квантитативни део истраживања о насиљу над старијим спроведеног у Србији, као и истраживања законског оквира који се односи на заштиту старијих жена од насиља на националном, регионалном и глобалном нивоу. Подаци добијени од ОЕБС, обрађени у овом истраживању показују да је међу женама у Србији узраста 65-74 године 55,4% искусило неки облик родно заснованог насиља након своје петнаесте године, а 16% њих је такво искуство имало у последњих годину дана.

Наташа Тодоровић из Црвеног крста Србије и Проф. др Бојана Матејић са Медицинског факултета Универзитета у Београду представиле су квалитативни део истраживања. У оквиру овог дела пројекта организовано је 17 фокус група са учешћем 157 жена млађег, средњег и старијег доба из урбаних и руралних области шест општина у Србији, као и 40 дубинских интервјуа са социјалним радницима и запосленима и волонтерима из Црвеног крста Србије. Ови подаци представили су комплексност феномена насиља над старијим женама, показујући да је оно део континуума насиља које се трпи читавог живота и да се оно ретко пријављује јер се старије жене плаше за своју безбедност, да ће остати без подршке, да ће остати економски необезбеђене али и да не желе да њихов супружник, дете или унук буду суочени са кривичним пријавама или одласком у затвор.

Dr Birgitt Haller представила је квалитативни део истраживања урађен у Аустрији, који је показао да је насиље над старијим женама у овој држави у великој мери функција постојећих социјалних норми и да је, иако присутније у свим слојевима становништва, ризик од њега већи међу сиромашнијим делом популације као и у оним породицама где традиционално постоји патријархално схватање односа.

Послеподневне сесије састанка су укључиле групни рад током којег су учесници из Аустрије и учесници из Србије појединачно дискутовали и дали препоруке како да се кроз промену јавних политика утиче на развој социјалних норми. Ово ће допринети умањењу ризика од насиља током целог животног циклуса а са друге стране допринети смањењу стигме која спречава жене, да насиље пријављују. Истовремено, препоручује се и давање боље координиране системске подршке која ће умањити негативне социјалне и економске ефекте које са собом носи пријављивање насиља.