Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Забрањено старење


29.05.2024

У суботу 25. маја 2024. године у оквиру Миксер фестивала одржан је панел под називом “Забрањено старење”. На панелу су учествовали Jonh Kennedy Mosoti, директор регионалне канцелатрије УНФПА, Бранкица Јанковић, повереница за заштиту равноправности, глумци Бранка Петрић и Славко Штимац и Иван Лалић оснивач Миксера. Цео догађај је модерирала Наташа Тодоровић из Црвеног крста Србије.  

Назив панела Забрањено старење односи се пре свега на неопходност да цело друштво схвати да су „забрањене“ дискриминација, ејџизам и ширење штетних стереотипа према старијим особама, попут оних да су они пасивне особе које су терет за друштво. Достојанствен живот старијих и унапређење њиховог положаја је задатак за све нас. Наташа Тодоровић је истакла да морамо водити рачуна о онима који су живели у отежаним условима живота, пре свега да обратимо пажњу на жене које живе дуже у лошијем здрављу у односу на мушкарце, али и у већем сиромаштву. Она је истакла да је још Марко Тулије Цицерон 44 године пре нове ере рекао “Да добра старост почиње у младости”, што значи да здраво старење почиње у детињству, али оно укључује и солидарност која је есенцијална за свако друштво.