Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Завршни састанак пројекта „Психолошка прва помоћ и психосоцијална подршка у комплексним кризама“


08.05.2019

У среду 24. априла 2019. године у Свечаној сали Црвеног крста Србије одржан је завршни састанак пројекта „Психолошка прва помоћ и психосоцијална подршка у комплексним кризама. Састанку су поред представника Црвеног крста Србије присуствовали представници различитих институција (Повереника за заштиту равноправности, Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Завода за кућно лечење и палијативно збрињавање и Сталне конференције градова и општина) и студенти факултета за медије и комуникацију и њихови професори. Представник Црвеног крста Србије Наташа Тодоровић представила је достигнућа пројекта и материјал који је у оквиру пројекта израђен. Посебно је истакнут материјал који се односи на прву психолошку помоћ и психосоцијалну подршку.

Важан део материјала односио се и на спонтане волонтере, њихово ангажовање у току комплексних криза као и захтеве за минимум обуке коју волонтери морају да прођу. Многи студенти факултета исказали су жељу да прођу обуку и да постану волонтери у овој области. Састанку је присуствовало 27 учесника.