Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Здраво старење - обука


30.04.2022

У циљу унапређења квалитета живота старијих особа и особа са инвалидитетом на Западном Балкану важан корак је превенција и концепт здравог старења. Тако да је 28. и 29. априла Црвени крст Србије одржао обуку за партнере. Обука је била намењена координаторима психосоцијалне подршке у оквиру пројекта „Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током КОВИД-19 и будућих криза“, пројекта који финансира Европска унија и Аустријска агенција за развој.

Обука је обухватила важне области које се тичу здравих стилова живота и здравог старења ослањајући се на Декаду здравог старења Светске здравствене организације 2020-2030 која садржи четири тематске целине:

  • Окружење прилагођено свим старосним групама
  • Борба против ејџизма
  • Интегрисане услуге здравствене и социјалне заштите
  • Услуге дуготрајне неге

Поред основних података о старењу и здрављу, обука је обухватала ејџизам и абилизам, митове о старењу, процену здравља, значај физичке активности, здраве исхране, превенцију незаразних болести, социјалну изолацију и целоживотно учење, као и основне кораке у промени понашања.

Обука је одржана онлајн и било је присутно 22 учесника представника организација партнера из региона Западног Балкана. Обуку су држали Наташа Тодоровић и др Милутин Врачевић експерти из Црвеног крста Србије.