Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Здравље и прва помоћ у заједници (CBHFA)


09.07.2018

У периоду од 26. до 30. јуна 2018. године, у Загребу је одржана едукација за едукаторе на тему "Здравље и прва помоћ у заједници”. Едукација је одржана у организацији Хрватског Црвеног крижа, а уз подршку Међународне федерације Друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца. Едукацији је присуствовало преко 35 учесника, представника 15 Националних друштава Црвеног крста, представници Међународне федерације Друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца из Женеве, Будимпеште и са Кариба, као и представник организације Црвени носеви из Аустрије. Учесници су пре свега на едукацији дали свој допринос унапређењу материјала који ће се даље користити у едукацији широм света. Представници Црвеног крста Србије Наташа Тодоровић и др Милутин Врачевић учествовали су на едукацији.

Учесници едукације су кроз предавања и пре свега инерактивни рад имали могућности да усаврше вештине фасилитације у области промоције здравља и прве помоћи у заједници која има за циљ мобилизацију чланова заједнице да направе корак ка бихејвиоралној промени у циљу упражњавања здравих стилова живота и јачања капацитета заједнице за превенцију. Поред тога усавршаване су вештине учесника за мобилизацију заједнице и за организовање адекватне процене потреба и планирање активности.

Важан део едукације био је управо практична процена потреба која је организована у Мигрантском центу у Загребу, где су учесници имали задатак да процене потребе различитих категорија миграната и да након тога практично анализирају добијене податке.

Едукација је представљала и јачање капацитета Националних друштава Црвеног крста у циљу даљег коришћења модула за едукацију на тему "Здравље и прва помоћ у заједници”.