Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Знањем до добре праксе


17.06.2024

у помоћи, заштити и превенцији ризичног понашања међу мигрантима и домаћим становништвома

Црвени крст Србије je,  према плану а уз финансијску подршку Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца  у периоду од 12. до  14. јуна  2024.  године организовао  обуку  са циљем  сензибилисања  будућих професионалаца који у свом раду могу доћи у контакт са потенцијалним жртвама трговине људима.

Циљ обуке је развој знања и могућности препознавања индикатора за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима и усвајање начина правовременог и адекватног реаговања  ради смањења ризика од трговине људима али најважније неопходност сарадње различитих установа и организација у заштити појединца.  

Обуци је присуствовало 20 полазника,  студената Криминалистичко – полицијске академије  и Факултета политичких наука Универзитета у Београду.    

О феномену трговине људима, прелиминарној идентификацији потенцијалних жртава, индикаторима који указују на проблем, адекватној реакцији и пријављивању сумње, обезбеђивању подршке жртвама као и о функционисању националног механизма упућивања учеснике су упознали Проф.др Милан Жарковић, Криминалистичко – полицијска академија као и Марија Марковић и Јелена Живојиновић,  сараднице из  Центра за заштиту жртава трговине људима.

Обука коју је водила Јелена Анђелић, координатор Прогама борбе против трговине људима резултирала је исказаним интересовањем присутних да се волонтерски ангажују у активностима превенције трговине људима Црвеног крста Србије.