Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Иновативне услуге у локалним заједницама


10.12.2020

У Црвеном крсту Србије, у понедељак 7. децембра 2020. године одржан је први национални састанак у оквиру пројекта „Иновативне услуге у локалној заједници“ који је суфинансиран од стране Европске уније и Аустријске агенције за развој. Конференцији су присуствовали партнери представници Црвеног крста Србије, Републичког завода за социјалну заштиту, Црвеног крста Сомбора и Црвеног крста Пирота.

Општи циљ пројекта је да се кроз активности у пројекту допринесе реформама законодавног оквира који се односи на услуге дуготрајне неге, а кроз јачање услуга у локалној заједници.

 

Током три године, колико пројекат траје, планиран је развој и пилотирање иновативних мултисекторских Центара за подршку старијим особама у Сомбору и Пироту. Помоћ ће се пружати старијим особама које пате од деменције и којима је потребна подршка неформалних/породичних неговатеља или волонтерске услуге. Кроз ове активности сагледаће се изазови који се односе на приступ, приступачност, квалитет и одрживост услуга дуготрајне неге.

Коришћење концепта Центара за подршку у заједници као и волонтерских услуга подршке особама које пате од деменције има за циљ заговарање за развој јавних политика које се односе на услуге дуготрајне неге.

Прве активности у пројекту биће:

  • Процена потреба за услугама дуготрајне неге у локалној заједници (Пирот и Сомбор) као основ за развијање Центара за подршку у заједници;
  • Мапирање услуга дуготрајне неге које већ постоје у Пироту и Сомбору као и недостатака који постоје у систему услуга дуготрајне неге;
  • Укључивање корисника у развој Центара за подршку у заједници;

Процена и документовање потреба које би требало да буду задовољене новим иновативним услугама.