Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Иновативне услуге у локалној заједници-дружење волонтера и неформалних неговатеља


07.08.2023

У оквиру пројекта „Иновативне услуге у локалној заједници“ који је финансиран од стране Европске уније и Аустријске агенције за развој, а који реализују Црвени крст Пирот и Црвени крст Сомбор, као део активности у оквиру пројекта од 2. до 3 августа 2023. године организовано је дружење волонтера и неформалних неговатеља у Великој Плани.

Током два дана поред дружења, размене искуства и обуке организована је и посета историјским знаменитостима Велике Плане. Овим активностима присуствовало је 53 особе из Сомбора, Пирота и Велике Плане.

Обуком су биле обухваћене следеће теме:

  • Комуникација са старијом особом – вербална и невербална
  • Комуникација у оквиру породице
  • Основи геријатрије (препознавање хитних стања и најчешћих болести код старијих особа)
  • Основи геронтологије
  • Превенција синдрома сагоревања и брига о себи

Кроз овакве активности јача се социјална укљученост старијих и даје се подршка неформалним неговатељима.