Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

И ОВЕ ГОДИНЕ СУ ИДОЛИ ДЕЦИ С КОЈОМ СПРОВОДЕ АКТИВНОСТИ – ЕДУКОВАНИ МЛАДИ ВОЛОНТЕРИ ЦРВЕНОГ КРСТА


05.08.2022

Ове године, Летњу школу подмлатка Црвеног крста Србије реализоваће 56 едукованих младих волонтера из 21 организације Црвеног крста. Од тог броја 36 младих волонтера из 12 организација Црвеног крста (Вождовац, Грачаница, Зубин Поток, Кикинда, Косовска Митровица, Крагујевац, Краљево, Неготин, Нови Сад, Рума, Стари град и Шабац) спровешће Летњу школу подмлатка ЦКС у одмаралишту „Криста Ђорђевић“ у Баошићима за око 1.500 деце. Планирано је да 20 младих волонтера из 9 организација Црвеног крста (Грачаница, Зрењанин, Јагодина, Нови Сад, Палилула, Панчево, Сомбор, Србица и Ћићевац) реализује Летњу школу подмлатка Црвеног крста за 150 деце у 5 одмаралишта, и то у: Бачком Моноштру (одмаралиште ЦК Сомбор), Дивљани (ЦК Ниш), Багремари (Бачка Паланка), Митровом пољу (Црвени крст Александровац) и на Вршачком брегу (Црвени крст Вршац).

Концепт Летње школе обухвата едукативни програм за децу који укључује релевантне теме из следећих области рада Црвеног крста: Ширење знања о вредностима које промовише и заступа Црвени крст, Указивање прве помоћи, Реалистички приказ повреда, стања и обољења, Промоција хуманих вредности – смањивање насиља међу децом и младима, Превенција трговине људима и Промоција здравијих животних стилова. Летња школа укључује и вечерњи забавни програм у коме деца учествују и имају прилику да пред вршњацима прикажу своје вештине и таленте.

Кратак видео материјал, који су крeирали млади волонтери Црвеног крста Нови Сад, је само један од приказа рада и дружења младих волонтера Црвеног крста са децом која бораве у одмаралиштима Црвеног крста у Србији: https://www.youtube.com/watch?v=cNfuITgiqhs