Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Како смањити ризик, препознати знакове трговине људима, безбедно поступити и заштитити жртве трговине људима


23.10.2020

Црвени крст Србије je,  према плану а уз финансијску подршку Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца 19. и 20. октобра 2020.  године организовао онлајн обуку са називом : „Како смањити ризик, препознати знакове трговине људима, безбедно поступити и заштитити жртве трговине људима“. Обуци је присуствовало 22 полазника, из Организација Црвеног крста широм Србије који учествују у раду локалних тимова за борби против трговине љуудима, редовно организују активности превенције трговине људима а у свом раду могу доћи и у контакт са жртвом трговине људима.   О прелиминарној идентификацији потенцијалних жртава, индикаторима који указују на проблем, адекватној реакцији и пријављивању сумње, обезбеђивању подршке жртвама као и о функционисању националног механизма упућивања учеснике су упознале Александра Љубојевић, директорка и Лидија Миланковић, стучни сарадник  Центра за заштиту жртава трговине људима.

Дана 21. октобра реализован је онлајн састанак тренера активних у имплементацији активности Програма борбе против трговине људима "Изазови и прави одговори – размена искустава у имплементацији активности Програма борбе против трговине људима у  години коју је обележила COVID-19 криза", са циљем сагледавања и бележења конкретних кључних елемената неопходних за одржавање потребног квалитета спровођења информативних радионица Програма  и размене искустава и сагледавања најбољих постигнућа у онлајн спровођењу активности Програма као основе за  реализацију потребних радионица у ситуацији COVID-19 кризе. 

Своја искуства као смернице и могуће кораке у организацији активности поделили су Слађана Матијевић, координатор Прогама у Црвеном крсту Београда која је још једном подсетила учеснике да стандардизација Програма едукаторима и тренерима пружа сигурност да на исправан и препознатљив начин реализују активности и неопходно је да садржи и показатеље праћења резултата њиховог рада и бележење напретка према постављеним критеријумима као и о наступима у медијима и адекватном представљању Програма; Меланија Ружић, волонтер Црвеног крста Зрењанин која је известила о могућностима и потреби бољег укључивања студената; Јована Анђелић, волонтер Црвеног крста Стари Град о  могућностима и предностима коришћења друштвених мрежа и платформи као и о изазовима које овакав рад са собом носи; о организацији низа активности током ванредног стања  како за кориснике тако и за волонере Црвеног крста говорио је Енди Ваш, стручни сарадник у Црвеном крсту Сомбор; Јован Симић, волонтер Црвеног крста Крагујевца је известио о сарадњи локалног тима за борбу против трговине људима и заједничким активностима а Јелисавета Андријашевић, сарадник у Црвеном крсту Србије је изнела преглед активности међународне  онлајн кампање коју је иницирао и у којој је учествовао Црвени крст Србије заједно са Ценнтом за сарадњу у Медитерану  и Националним друштвима Црвеног крста и Црвеног полумесеца овог региона.

Обука и састанак су пажљиво праћени широм Србије о чему сведочи велики број постављених питања и изнетих позитивнх коментара као и достављених фотографија заједничког праћења рада.