Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Како спречити старосну дискриминацију и ејџизам, Семинар у Берлину


08.07.2019

AGE Platform Europe, Европска мрежа тела за равноправност (EQUINET) и Федерална агенција за борбу против дискриминације Немачке (FADA) организовали су 27. и 28. јуна у Берлину у Немачкој, семинар чији је циљ био изградња капацитета и партнерстава између независних тела које се баве равноправношћу и организација цивилног друштва. Семинар је представљао и могућност да се чланови ове две мреже упознају, тако и могућност да се изграде нови савези у борби против старосне дискриминације и ејџизма.

На отварању су, поред осталих, говорили директор оделјења за антидискриминацију и питања Рома Европске Комисије Саболч Шмит и политички директор Ејџ Платформе Европа Мацеј Кухарчик. На позив AGE Platform Europe семинару су присуствовали стручни сарадници Црвеног крста Србије Наташа Тодоровић и др Милутин Врачевић. Конференцији је присуствовала Повереница за заштиту равноправности Републике Србије и више од 80 представника из 31 европске државе

Представници Црвеног крста Србије на семинару имали су задатак да представе пример добре сарадње у Србији која се односи на заговарање на основу доказа коју Црвени крст Србије спроводи у сарадњи са повереницом. Наташа Тодоровић и др Милутин Врачевић истакли су да кроз истраживања којих је до сада са повереницом било пет израђене су препоруке за доносиоце одлука, али су подаци из истраживања коришћени за дизајнирање програма обуке старијих особа. Црвени крст Србије и канцеларија повереника за заштиту равноправности већ дуги низ година дају заједничку изјаву за Отворену групу за старење при Уједињеним нацијама, што је пример и на глобалном нивоу. Посебно значајан пример добре праксе Црвеног крста Србије било је активно укључивање старијих у све активности Црвеног крста и кампање које промовишу позитивну слику старијих особа, што су сви учесници скупа похвалили и показали заинтересованост да се ови примери адаптирају и развију у њиховим срединама.