Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

КОД НАС - МЕЂУНАРОДНА ШКОЛА ХУМАНИТАРНЕ ФОТОГРАФИЈЕ


27.04.2018

Пуно симболике у једном наслову. Са две речи постанеш, или можеш постати, место где време не даје времена већ мораш одмах да реагујеш како би спасио угрожене.

Црвени крст Ниша организовао је Међународну школу хуманитарне фотографије у ванредним ситуацијама (http://www.humanitarianphotographyschool.com ) у Дивљани (Ниш) у периоду од 19. до 22. априла 2018. године.

Међународну школу је водио Ибрахим Мала (Ibrahim Malla), Сирија, професионални фотограф који је обављао хуманитарне задатке у мисијама Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца и Међународног комитета Црвеног крста.

Ове године сазнањима су обогаћени представници из Туниса, Италије, Гане, Босне и Херцеговине. Македоније и Србије.

Велико искуство, начин приступа, бележење догађаја, заснованом на заштити права угрожених, презентовано је учесницима на начин како би у својим срединама омогућили што већу подршку онима који су угрожени.

У размени искустава, стечених у различитим културолошким срединама, остварен је универзални приступ у визуелном представљању и обезбеђењу средстава од донатора за решавање  елементарних потреба угрожених.

Време које предстоји, сигурно ће постављати различите хуманитарне изазове. Црвени крст мора одговорити на њих у интересу оних којима је помоћ неопходна.

Начин да се обезбеде средства и заштите права угрожених јесте и фотографија којом бележимо активности.

У наредном периоду очекује се даља реализација ове веома значајне активности Црвеног крста Ниша и свих учесника у овом пројекту који може обезбедити значајну подршку угроженима.