Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Комуникацијска радионица за чланице мреже ХуманаС


15.11.2018

У петак 9. новембра, у просторијама Црвеног крста Србије организована је едукативна радионица за чланице мреже ХуманаС са темом комуникације са медијима. Ова радионица је део пројекта „Иницијатива за социјално укључивање старијих особа“ (TASIOP), а у оквиру кога је један од циљева ојачавање организација цивилног друштва како би ефикасније заговарале заједно са старијим особама за јавне политике које ће довести до побољшања њиховог квалитета живота

Радионицу је водила Сузана Миличић, консултант за односе са јавношћу, а рад је био подељен у неколико сегмената. Полазници, представници организација цивилног друштва укључених у рад мреже ХуманаС, али и представници организација које су биле укључене у TASIOP пројекат путем спровођења локалних иницијатива за социјално укључивање старијих, су током радионице слушали о начинима ефикасног представљања своје организације и рада и подучавани техникама писања за медије и друштвене мреже. Дискутовано је о стереотипима о старењу и старијима који су присутни у српским медијима и конкретно разговарано о томе како актуелне активности и кампање које спроводе ове организације могу бити побољшане ефикаснијом комуникацијом са представницима штампе.

Полазници су изразили задовољство радионицом и предавачем и показали интересовање за сличне едукативне догађаје у будућности.

Пројекат „Иницијатива за социјално укључивање старијих особа“ у пет држава региона координира Црвени крст Србије а уз подршку Европске уније, Аустријске развојне агенције и Аустријског Црвеног крста.