Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Конгрес трансфузиолога Србије


10.11.2022

На 7. Конгресу трансфузиолога Србије са међународним учешћем који се одржава у Београду у периоду од 9-12. новембра, у оквиру сесије о добровољном давалаштву крви,  данас је представљено  Истраживање о задовољству давалаца крви (током пандемије КОВИД-а) које је Црвени крст Србије спровео током пролећа 2022. на узорку од 3.000 добровољних давалаца крви.

Испред истраживачког тима истраживање је представила Марија Чукић, стручни сарадник Црвеног крста Србије.