Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Конференција „Оснаживање неформалних неговатеља у Црној Гори, Србији и Аустрији – Приступи и добре праксе за неформалне неговатеље“ у Црвеном крсту Црне Горе


03.06.2022

Црвени крст Црне Горе је у свом објекту у Сутомору, између 31. маја и 1. јуна 2022. године организовао конференцију „Оснаживање неформалних неговатеља у Црној Гори, Србији и Аустрији – Приступи и добре праксе за неформалне неговатеље“, у оквиру пројекта „Иновативне услуге у локалној заједници (I-CCC)“. Ова конференција део је активности на оснаживању неформалних пружалаца неге а коју Црвени крст Србије већ неколико година спроводи кроз различите пројекте и иницијативе, а представници Црвеног крста Србије, Наташа Тодоровић и др Милутин Врачевић су учествовали.

На конференцији су између осталих учествовали Јелена Дубак, генерална секретарка Црвеног крста Црне Горе, Слободан Мандић, директор директората за контролу здравствене заштите у Министарству здравља, Биљана Вучетић, координаторка Директората за социјално старање и дечију заштиту, Дана-Цармен Бацхманн, шефица одељења задуженог за дуготрајну негу при Европској комисији и Dr. Luis Arturtoniz, представник организације „Alzheimer`s Disease International“.

У стручном делу конференције одржана је панел дискусија „Изазови и иновације у пружању подршке неформалним неговатељима у Аустрији, Србији и Црној Гори“ у којој су учествовале Јелена Шофранац, директорка Дома за старе “Подгорица”, Monika Wild, експерткиња за дуготрајну његу из Аустрије и Наташа Тодоровић, експерткиња за здравље и превенцију насиља над старијима, из Црвеног крста Србије. Панелисткиње су представљајући искуства из различитих социо-културолошких конекста дискутовале о бројним баријерама и проблемима неформалних неговатеља. Наташа Тодоровић је говорила о све мањем броју неформалних неговатеља које ће друштво имати на располагању како деценије буду пролазиле, захваљујући миграцијама из руралних у урбане крајеве али и миграцији професионалних неговатеља и тренду демографских промена у читавом свету, о ризицима по њихово ментално здравље и начинима да се оно заштити, о огромном значају вептине комуникације коју они морају савладати, посебно када се ради о давању подршке дементним особама. Поменула је и промене социјалних норми које мора пратити промена у самом систему, приступу тржишту рада за неформалне неговатеље и већој формалној подршци за њих.

Др Милутин Врачевић је у оквиру конференције модерирао дискусију о заговарању за неформалне неговатеље и алаткама потребним за заговарање. Овде су представљени и контекст у коме се данас пружа неформална нега као и пројекције за наредне деценије, и потребе за заговарањем, као и иновативни приступи у заговарању који треба да обезбеде положај неформалних неговатеља, квалитетнију негу и нижи ризик од злостављања старијих у будућности.

Пројекат „Иновативне услуге у локалној заједници (I-CCC)“ финансирају Европска унија и Аустријска развојна агенција.