Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

КОНФЕРЕНЦИЈА ПОСВЕЋЕНА ТРГОВИНИ ЉУДИМА


23.03.2018

У периоду 20-21. марта 2018. у Мадриду, у Шпанији, представница Црвеног крста Србије је учествовала у конференцији посвећеној трговини људима. Конференција је организована од стране Шпанског Црвеног крста и градске Организације Црвеног крста у Мадриду који су показали велико интересовање за ову тему, а представница Црвеног крста Србије је говорила о искуству у спровођењу активности борбе против трговине људима у Организацијама Црвеног крста у Србији.

Током радних састанака са представницима Шпанског Црвеног крста, представница Црвеног крста Србије је презентовала активности у превенцији трговине људима, чије спровођење две године за редом финансијски подржава Шпански Црвени крст.