Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

КОНФЕРЕНЦИЈА „ЈАЧАЊЕ МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКЕ СОЛИДАРНОСТИ“


31.05.2021

У уторак, 25. маја 2021. године у просторијама Црвеног крста Србије, у Београду, одржана је завршна конференција у оквиру пројекта „Јачање међугенерацијске солидарности“ који су у партнерству спровели Црвени крст Србије и Центар за подршку и инклузију Help net а у сарадњи са, Европском групацијом за територијалну сарадњу TRITIA из Пољске, Центром за социјалне услуге Horelica из Словачке и организацијом TRIANON из Чешке, а уз подршку Међународног Вишеград фонда.

Пројекат је имао за циљ подстицање међусобне сарадње, разумевања и суживота генерација радом на промени односа међу генерацијама користећи креативни потенцијал нових медија и трагањем за новим облицима размене знања, вештина и искустава као и поделе одговорности.

Конференција је била хибридног карактера у смислу да је део учесника био присутан  преко Zoom платформе, а део у просторијама Црвеног крста.

Панелисти и панелисткиње на конференцији били су:

  • Бранкица Јанковић, Повереница за заштиту равноправности,
  • Муамер Бачевац, председник Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Народне скупштине Републике Србије;
  • Dr Attila Pinter, амбасадор Мађарске у Србији;
  • Проф. др Драган Радовановић, председник Црвеног крста Србије;
  • Гордана Миловановић, председница удружења Центар за подршку и инклузију Хелп Нет;
  • Наташа Тодоровић, психолошкиња и стручна сарадница Црвеног крста Србије и једна од ауторки публикације.
  • Владанка Мискин представник старијих особа који су учествовали у пројекту и Милош Тодоровић из Црвеног крста Србије представник младих.

Сви учесници током конференције су се сложили да нам је међугенерацијска солидарност потребна више него икад и да ћемо морати да размислимо о промовисању међугенерацијске солидарности и разумевања на свим нивоима и у свим областима.

Наташа Тодоровић стручна сарадница Црвеног крста Србије представила је разултате истраживања које је спроведено у оквиру пројекта, а резултати ће бити публиковани у књизи под називом “Међугенерацијска солидарност за све генерације”. Аутори су поред Наташе Тодоровић, Бранкица Јанковић и др Милутин Врачевић. Истраживање је спроведено онлајн током марта 2021. године. Циљ истраживања био је да се истраже ставови и вредности које припадници различитих генерација имају о другим генерацијама, али и ставови о међугенерацијској солидарности током пандемије COVID -19.

Подаци показују да 84,20% испитаника сматра да “млади имају шта да кажу и да је њихово мишљење важно”, док 67,50 испитаника  сматра да старији имају драгоцено искуство и знање и да млади треба да им се чешће обраћају за савет.

Став да су „старији су дужни да издржавају своју децу и унуке док су живи“ и став да „млади треба да буду финансијски независни“ су ставови већ били мерени у два ранија истраживања, и резултати показују извесну сличност. Показало се да се 78,10% испитаника не слаже тврдњом „старији су дужни да издржавају своју децу и унуке док су живи“. Већина испитаника (79%) се слаже са ставом да „млади треба да буду финансијски независни“ док се одговори значајно разликује између генерација.

Проф. др Драган Радовановић, председник Црвеног крста Србије, је истакао да Црвени крст Србије као најстарија хуманитарна организација у Србији наставља да у оквиру свог рада промовише солидарност у друштву, хумане вредности и укључивање свих генерација у изградњу хуманијег и праведнијег друштва.

https://www.youtube.com/watch?v=AB_ioS3yTxI&t=3922s