Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

ЛЕТЊА ШКОЛА ПОДМЛАТКА ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ


22.07.2021

Црвени крст Србије организује Летњу школу подмлатка и опоравак деце у одмаралиштима Црвеног крста: Александровац, Бачка Паланка, Вршац, Ниш и Сомбор, а у периоду од 1. јула до 2. августа текуће године.

У овом периоду 350 деце из 19 средина биће обухваћено Летњом школом подмлатка Црвеног крста Србије.

Летњу Школу подмлатка Црвеног крста Србије реализоваће 52 едукована млада волонтера из 17 организација Црвеног крста (Вождовац, Зрењанин, Ивањица, Косовска Митровица, Ковин, Крагујевац, Краљево, Неготин, Ниш, Нови Сад, Рума, Свилајнац, Сомбор, Шабац, Суботица, Стари град, Ћићевац).

Програм рада Летње школе подмлатка прилагођен је узрасту и интересовањима деце, а реализује се кроз три сегмента:

"Црвени крст и ја" (усвајање знања о вредностима које промовише и заступа Црвени крст и значају хуманитарног рада);

Тематске радионице из различитих области деловања Црвеног крста;

Вечерњи - забавни програм.

Концепт Летње школе обухвата едукативни програм за децу који укључује релевантне теме из следећих области рада Црвеног крста: Ширење знања о вредностима које промовише и заступа Црвени крст, Указивање прве помоћи, Реалистички приказ повреда, стања и обољења, Промоција хуманих вредности – смањивање насиља међу децом и младима, Превенција трговине људима, и Промоција здравијих животних стилова. Летња школа укључује и вечерњи забавни програм у коме деца учествују и имају прилику да пред вршњацима прикажу своје вештине и таленте.

Програм опоравка социјално угрожене деце подразумева организовани десетодневни боравак у одмаралиштима Црвеног крста и то оне деце која су из породица којима је потребна подршка друштва како би достигле минимум социјалне и економске сигурности.