Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

ЛЕТЊА ШКОЛА ПОДМЛАТКА ЦРВЕНОГ КРСТА


06.09.2023

И ове године су деца која су боравила у одмаралиштима Црвеног крста имала прилику да уче од најбољих – од едукованих младих волонтера Црвеног крста.

Током лета,  Школу подмлатка Црвеног крста Србије реализовало је 58 едукованих младих волонтера из 20 организација Црвеног крста (Вождовац, Горњи Милановац, Зубин Поток, Зрењанин, Јагодина, Кикинда, Косовска Митровица, Крагујевац, Краљево, Неготин, Ниш, Нови Сад, Палилула, Панчево, Рума, Свилајнац, Сомбор, Стари град, Суботица и Ћићевац). Едукативне и забавне  активности су спровели млади волонтери у одмаралишту Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“ у Баошићима за око 1.800 деце. У још четири одмаралишта Црвеног крста, и то у Бачком Моноштору (одмаралиште ЦК Сомбор), Дивљани (ЦК Ниш), Митровом Пољу (Црвени крст Александровац) и на Вршачком брегу (Црвени крст Вршац), интерактивним активностима обухваћено је још 179 деце. 

Концепт Летње школе обухвата едукативни програм за децу који укључује релевантне теме из следећих области рада Црвеног крста: Ширење знања о вредностима које промовише и заступа Црвени крст, Указивање прве помоћи, Реалистички приказ повреда, стања и обољења, Промоција хуманих вредности – превенција насиља међу децом и младима, Превенција трговине људима и Промоција здравијих животних стилова. Летња школа укључује и вечерњи забавни програм у коме деца учествују и имају прилику да пред вршњацима прикажу своје вештине и таленте.

#crvenikrstsrbije#letnjaskolapodmlatkacrvenogkrsta#decjeodmaraliste#mladivolontericrvenogkrsta#