Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Меморијална награда Rosalie S. Wolf за 2018. годину


04.07.2018

Поводом овогодишњег обележавања 15. јуна, Међународног дана борбе против злостављања старијих особа, у седишту Уједињених нација у Њујорку је 14. јуна објављено и да је додељена меморијална награда Rosalie S. Wolf за 2018. годину сарадницима Црвеног крста Србије, Наташи Тодоровић и Милутину Врачевићу.

Ову награду на глобалном нивоу додељује Међународна мрежа за превенцију насиља над старијима (INPEA), „особама које су показале посвећеност и верност идеалима Rosalie Wolf у превенцији и смањивању насиља над старијима и промовисању свести о овом проблему кроз једну или више од следећих активности: истраживања, едукација, јавне политике, пракса.“

INPEA је Међународна мрежа за превенцију насиља над старијима која је 2006. године успоставила 15. јун као Међународни дан борбе против злостављања старијих особа а на чију је иницијативу он увршћен и у календар Уједињених нација 2011 године. На иницијативу Црвеног крста Србије се овај дан, у Републици Србији обележава већ од 2007. године.

Црвени крст Србије је реализовао истраживања која су имала за циљ да се подигне свест јавности о старењу и старости, али и о насиљу над старијима, као и да се на основу прикупљених података дају препоруке за јавне политике и унапреди положај старијих особа у Србији. Наташа Тодоровић и Милутин Врачевић су коаутори следећих публикација:

„Насиље над старијим особама студија о насиљу у породици“

„Увод у старење и људска права старијих, пилот студија о финансијском злостављању старијих

„Цоммунитy-басед хоме царе Минимум стандардс фор хоме хелперс анд хоме царе волунтеерс“,

„Добро чувана породична тајна-злостављање старијих“,

”Положај старијих на селу”

„Старење у градовима“

Милутин Врачевић учествовао је на позив Уједињених нација састанаку експерата који се баве превенцијом насиља над старијим женама који се одржао новембру 2013. године у седишту Уједињених нација у Њујорку, а у јулу 2014. године учествовао је на петом састанку Отворене радне групе за старење Уједињених нација у Њујорку, говорећи о финансијском насиљу над старијим особама.

Наташа Тодоровић је позвана да 15 јуна у Уједињеним нацијама у Њујорку да изјаву о превенцији финансијског насиља над старијим женама, такође и ове године требеа да да видео изјаву, јер је Србија на иницијативу Црвеног крста Србије једна од првих земаља која је почела да обележава овај датум. У свету се обележава од 2006. године, а у Србији на иницијативу ЦКДС од 2007. године.

На позив Економске комисије УН Наташа Тодоровић учествовала је на Министарској конференцији о старењу говорећи на тему Достојанствено старење као основа свих политика.