Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ ИЗБЕГЛИЦА И МИГРАНАТА


22.04.2019

У четвртак 18. априла 2019. године у Медија центру представљени су резултати истраживања под називом "Ментално здравље избеглица и миграната”. Истраживање је спровео Црвени крст Србије у партнерству са Мрежом психосоцијалних иновација (ПИН), а уз финансијску подршку Међународне федерације Друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца и Норвешког Црвеног крста.

На конференцији су говорили генерални секретар Црвеног крста Србије Љубомир Миладиновић, Alvaro Carmona Corrales, Међународна федерација Друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца (ИФРЦ), Јована Бјекић, доктор психолошких наука, Универзитет у Београду, Мрежа психосоцијалних иновација (ПИН) и Наташа Тодоровић, дипломирани психолог, Црвени крст Србије

Тешкоће и поремећаји менталног здравља су један од водећих глобалних проблема јавног здравља, а избеглице и мигранти представљају посебно рањиву групу у овом погледу.

Генерални секретар Црвеног крста Србије истакао је да Црвени крст Србије има дугогодишње искуство у пружању психосоцијалне подршке и да је она значајна са становишта изградње резилијентности појединца, породице и заједнице. У склопу активности и програма усмерених на подршку избеглицама и мигрантима Црвени крст Србије спровео је иницијалну процену менталног здравља са циљем идентификације оних корисника којима је потребна додатна подршка, са циљем прилагођавања програма спрам популационих показатеља о психолошкој вулнерабилности корисника на различитим локацијама у Србији.

Представник Међународне федерације Друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца г-дин Alvaro Carmona Corrales истакао је значај рада Црвеног крста Србије на овом пољу.

Јована Бјекић из Мреже психосоцијалних иновација, представила је податке који су прикупљени у периоду децембар 2018. – фебруар 2019. године на узорку од преко 200 корисника, показују да је 72.5%  избеглица и миграната психолошки угрожено, те да су доминантне тешкоће са којима се суочавају симптоми пост трауматског стреса (14.2%), депресије (28.6%) и анксиозности (18.9%), док се код 48.0% јављају акутни знаци узнемирености и других психолошких тегоба.

Наташа Тодоровић стручна сарадница у Црвеном крсту Србије представила је препоруке које се односе на унапређење менталног здравља избеглица и миграната и начине како кроз глобалну мрежу Црвени крст може да помогне у заговарању, а да би оно било успешно потребно је редовно прикупљање податка који се тичу менталног здравља и добробити избеглица и миграната, њихово укључивање у активности психосоцијалне подршке као и у дизајнирање тих активности.