Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Ментално здравље неформалних неговатеља


30.11.2020

Црвени крст Србије и Популациони фонд Уједињених нација (UNFPA) данас, 30. новембра у 11 часова организују међународну онлине конференцију под називом "Ментално здравље неформалних неговатеља".

Линк за конференцију: https://us02web.zoom.us/j/87846647738

На конференцији ће бити представљени резултати истраживања које је спроведено током јула и августа месеца 2020. године, у циљу сагледавања утицаја и ефеката неформалне неге (пре свега током епидемије COVID 19) на ментално здравље неговатеља/ца и израде препоруке за планирање и развој јавних политика којим би се побољшао квалитет живота, промовисало унапређење менталног здравља неформалних неговатеља/ица и развиле услуге подршке. Неформални неговатељи играју централну улогу у пружању дуготрајне неге у свету. Процењује се да 80% укупне неге пружају чланови породице, рођаци, пријатељи и комшије.

У нашем истраживању учествовало је 798 особа из 41 општине у Србији. Старост анкетираних неформалних неговатеља/ица се кретала у интервалу од 18 година, колико је имао/ла најмлађи неговатељ/ица, до 92 године, колико је имао/ла најстарији. Највећи број неформалних неговатеља/ица брине о једној особи (84.9 %), 12.6% брине се о две особе, о три или више особа води бригу 2,6% испитаника. Резултати истраживања показују да је блага депресија била заступљена код 11.2% неформалних неговатеља/ица, а умерена депресија код 8.6% испитаника. Седам посто неформалних неговатеља је било у тешкој депресији

Учесници дискусије биће:

  • Љубомир Миладиновић, генерални секретар Црвеног крста Србије
  • Невена Шовић, Популациони фонд Уједињених нација (UNFPA)
  • Наташа Тодоровић, Црвени крст Србије
  • Проф.др Наташа Милић, Медицински факултет Универзитета у Београду
  • др Милутин Врачевић, Црвени крст Србије