Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Међугенерацијска размена


28.12.2018

Црвени крст Србије уз подршку Кабинета министарке без портфеља задужене за демографију и популациону политику отпочео је реализацију пројекта међугенерацијске размене. Једна од активности пројекта је обука анкетара која се одржала у четвртак 27. децембра у Црвеном крсту Србије. Едукацији је присуствовало 17 анкетара из 10 општина које су укључене у истраживање: Палилула, Савски венац, Сомбор, Инђија, Пландиште, Крагујевац, Крушевац, Лозница, Ниш и Кљажевац. Циљ овог пројекта је да истражи обим и садржај међугенерацијске размене у Србији, у погледу времена, новца и да се дају препоруке за развој јавних политика које би помогле да се увећа социјална кохезија и међугенерацијско разумевање.

Један од начина да се схвати међугенерацијска солидарност је да је она механизам да се успостави и одржава узајамно корисна размена међу генерацијама. Пошто се потребе и капацитети различитих генерација такође разликују, свака генерација од ове размене може нешто да добије: на нивоу друштва млађе генерације добијају инвестиције у едукацију, инфраструктуру, бригу о деци и о околини, а старије добијају пензије и бригу о старијима. Заједно они добијају солидарније друштво – „друштво за све генерације“.

Унутар породица, подршка између чланова породице иде у оба смера: старије особе често пружају значајну финансијску подршку, али и бригу и образовање млађим члановима – унуцима али и другима – да би у каснијим годинама, са повећањем потребе да добијају помоћ у вршењу свакодневних активности ту помоћ и подршку добијали од млађих чланова.

Што се тиче међугенерацијске сарадње, она је током највећег дела животног циклуса усмерена од старијих ка млађима, да би тек у каснијем животном периоду старији родитељи добијали помоћ и подршку од свог потомства. Размена бриге је веома важан аспект међугенерацијске солидарности и изградње „Друштва за све генерације“.