Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

МЕЂУНАРОДНА ЕКСПЕРТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА НАД СТАРИЈИМА 15. ЈУН


19.06.2019

Ове године 14. и 15. јуна на Педагошком факултету у Кракову у Пољској одржана је Међународна експертска конференција о злостављању старијих особа. Конференцију су организовали Педагошки факултет у Кракову, Међународна мрежа за превенцију насиља над старијима, UNDESA и GAROP. Конференција је била пре свега усмерена на превенцију и протекцију, говорило се о потреби доношења нове Конвенције Уједињених нација о правима старијих, о правним оквирима појединих земаља, али и о групама под ризиком. Конференцији су присуствовали експерти из 11 земаља и са свих континената. На позив Педагошког факултета на конференцији су учествовали стручни сарадници Црвеног крста Србије Наташа Тодоровић и др Милутин Врачевић, а Наташа Тодоровић била је и у организационом одбору саме конференције.

Првог дана конференције Милутин Врачевић је говорио о подацима истраживања злостављања старијих особа у Републици Србији истичући да је први корак у разумевању проблема прикупљање узрасно осетљивих података. Наташа Тодоровић је говорила о значају јавних кампања, едукација и информисања старијих, као и о значају стварања партнерстава, али је такође представила примере добре праксе из Црвеног крста Србије.

Другог дана конференције Наташа Тодоровић представница Црвеног крста Србије водила је панел “Заштита старијих особа”. На панелу су говорили експерти из Канаде, Пољске, Непала и Србије. Наташа Тодоровић је говорила о анализи законског оквира за заштиту старијих и препорукама да се закони унапреде.

На конференцији је председница Међународне мреже за превенцију насиља над старијима (INPEA) Susan Somers уручила Наташи Тодоровић и Милутину Врачевићу меморијалну награду Rosalie S. Wolf за 2018. годину која се додељује значајним појединцима, „особама које су показале посвећеност и верност идеалима Rosalie Wolf у превенцији и смањивању насиља над старијима и промовисању свести о овом проблему кроз једну или више од следећих активности: истраживања, едукација, јавне политике, пракса.“

Закључци са конференције су да је потребно више информисати старије особе и ширу јавност, реализовати кампање, подстицати целоживотно учење, едуковати професионалце (здравствене и социјалне раднике, судије, тужиоце, али и раднике у банци), унапредити законски оквире на националном и глобалном нивоу и наставити са даљим заговарањем за нову конвенцију Уједињених нација о правима старијих особа.