Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Међународна конференција о миграцијама на Западном Балкану


10.02.2023

Међународна конференција „Миграције на Западном Балкану – промишљање кризних наратива“, у оквиру пројекта Истраживачки центар за миграције, интеграције и управљање (МИГРЕЦ), одржана је на Факултету политичких наука у Београду 2. до 3. фебруара 2023. године.

Представница Црвеног крста Србије Наташа Тодоровић учествовала је на панелу о јавним политикама 3. фебруара заједно са Мирославом Јелачиć, Група 484, Миленом Тимотијевић, Канцеларија УНИЦЕФ-а у Београду, Љубинком Митровић, Канцеларија УНХЦР-а у Београду. Представница Црвеног крста Србије је истакала да су миграције сложена појава са комплексним узроцима. Урбанизација је један од водећих узрока миграција, не само у Србији већ и на глобалном нивоу. 

То је глобални тренд који се вероватно неће преокренути у догледној будућности и један од његових негативних ефеката је стварање џепова депопулације широм националних територија где је просечна старост становништва много виша од националног просека.

Стога, рад Црвеног крста који се фокусира на миграције има неколико различитих приступа. Један је пружање директне подршке мигрантима који долазе у Србију и пролазе кроз њу на путу ка Западној Европи, али и пружање подршке подручјима у Србији која доживљавају негативне ефекте унутрашњих миграција. У свом раду усвајамо приступ заснован на правима. Дакле, мигранти који долазе и пролазе кроз Србију треба да имају приступ својим загарантованим правима и ми радимо да допринесемо том циљу. Али исто тако, људи који живе у депопулисаним подручјима у Србији такође треба да имају приступ својим загарантованим правима, а унутрашње миграције и депопулација то чине све тежим. Црвени крст ради и са овим заједницама, настојећи да пронађе њихове скривене капацитете и мобилише их.