Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА


10.12.2018

Позивамо Вас на отварање Међународне конференције „Иницијатива за социјално укључивање старијих особа на Западном Балкану“ коју организује Црвени крст Србије у уторак, 11. децембра 2018. године, са почетком у 10 часова. Отварање Конференције ће се одржати у седишту Црвеног крста Србије, Београд, Симина 19, у Свечаној сали на првом спрату.

Конференција ће се одвијати 11. и 12. децембра са циљем да заокружи трогодишњу имплементацију пројекта који је координирао Црвени крст Србије у пет држава Западног Балкана а реализован уз подршку Европске уније, Аустријске развојне агенције и Аустријског Црвеног крста.

На отварању Конференције учесницима ће се обратити проф. др Драган Радовановић, председник Црвеног крста Србије, г-ђа Бранкица Јанковић, повереник за заштиту равноправности, г. Nicolas Bizel, шеф сектора операција - Делегација Европске уније у Београду и г-ђа Sabine Kroissenbrunner, заменица шефа мисије Аустријске амбасаде у Београду.

Током Конференције обратиће се и г-ђа Erika Winkler, представница Федералног министарства за рад, социјална питања, здравље и заштиту потрошача Републике Аустрије, г. Алеш Кенда, секретар Министарства за рад, породицу, социјлна питања и једнаке могућности Републике Словеније, г-ђа Verity McGivern и г-ђа Bridget Sleap, експерткиње највеће организације која се на глобалном нивоу бави заговарањем за HelpAge International, г. Милан Марковић из Тима за људска права Уједињених нација у Србији као и представници партнера у пројекту.

Трогодишњи пројекат „Иницијатива за социјално укључивање старијих особа“ започет је 1. фебруара 2016. године као одговор друштава на Балкану на демографско старење, а са циљем да се капацитет цивилног сектора ојача како би се пружила подршка старијим особама за боље социјално укључивање и учествовање у креирању јавних политика од значаја за њихов положај.

Пројекат је спровођен у Србији, Албанији, Босни и Херцеговини, Црној Гори и Македонији а активности су укључивале ојачање мрежа организација цивилног друштва како би се оснажио њихов заговарачки капацитет и стратешки планови, истраживања социјалне укључености старијих у свих пет држава, јавне кампање засноване на прикупљеним подацима којима је подржана идеја о бољем укључивању старијих у друштвене токове и одлучивање, обуке старијих у заједницама на тему људских права и приступања њиховим загарантованим правима, као и подршка локалним организацијама цивилног друштва у иницијативама за укључивање старијих у заједници.

На Kонференцији ће бити представљена достигнућа у пројекту, спроведена су истраживања о положају старијих особа у свим државама, реализован је 61 мини пројекат који су показали значај малих иницијатива на локалном нивоу. Током пројекта реализовано је преко 750 састанака са доносиоцима одлука, едуковано преко 5.000 старијих жена и мушкараца на тему људских права.

У раду на Конференцији ће бити најављена публикација у којој ће бити представљене добре праксе и заговарачки успеси сакупљени кроз имплементацију пројекта и локалних иницијатива социјалног укључивања старијих.

Другог дана конференције - 12. децембра, Црвени крст Србије заједно са HelpAge International приказаће податке из најновијег истраживања “Трендови у здрављу и старењу”. Ради се о пилот истраживању, које ће у исто време бити приказано у свим државама у којима се спровело истраживање. Како популација стари структура болести у Србији се мења. Незаразне болести су водецћи узрок смрти и одговорне су за преко 90 посто свих смртних исхода међу мушкарцима
и женама старости од 50 до 69 година и 70 и више година. Распрострањеност главних депресивних поремећаја се повећава код старијих мушкараца, али су стопе и даље више код старијих жена.